رزومه ی من

⚫ روانشناس و مشاور

⚫ مربی و کوچ بین المللی

⚫ مشاور وکوچ فردی و گروهی

⚫ دانش اموخته آکادمی علوم ذهنی از آلمان

⚫ مربی بین المللی یوگای خنده

⚫ مدرس تندخوانی و تقویت حافظه

⚫ مربی افزایش عملکرد

⚫ کوچ و مربی توسعه فردی

⚫ برگزاری بالغ بر دویست سخنرانی در همایش و کارگاه های آموزشی در شهرهای مختلف ایران

⚫ طراح و مربی دوره های یکساله آموزشی توانمندی فردی

 

تعهدات من

تمام تلاشم از ابتدای شروع آموزش ها به این شیوه بوده است که تمامی مطالبی که ارایه میدهم در ابتدا مورد استفاده خودم قرار بگیرد و سپس با عشق بینهایت این اموزش ها را در اختیار دانشجویان خود قرار بدهم و پیگیر و پشتیبان شان باشم تا این مطالب در زندگی تک تک شان اثرات قابل توجهی بگذارد و باعث رشد و موفقیت شان شود

تصاویر دوره‌ها و کارگاه‌های برگزارشده